www.sprawdzian-szostoklasisty.pl - POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

(ostatnia modyfikacja 2018-05-24)

1. Zmiany w polityce prywatności:

Administrator Serwisu sprawdzian-szostoklasisty.pl (ASE) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/polityka.php

2. Podstawowa zasada:

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator Serwisu sprawdzian-szostoklasisty.pl (ASE) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (Użytkowników) swojego Serwisu.

3. Dane Osobowe:

W czasie korzystania z Serwisu sprawdzian-szostoklasisty.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Administratorem Serwisu sprawdzian-szostoklasisty.pl (ASE) oraz Administratorem danych osobowych (ADO) jest firma PROFSITE Grzegorz Dziambor z siedzibą w Wałbrzychu przy przy ul. Grodzkiej 48/33, NIP: 8862779882, REGON: 021747168 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: [email protected].

Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu marketingu i sprzedaży produktów i usług ASE oraz podmiotów współpracujących z ASE. Podanie danych jest dobrowolne. ADO umożliwia wgląd do własnych danych osobowych oraz zapewnia prawo ich poprawiania i usunięcia.

Korzystając z Serwisu, oraz podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym lub na jakiejkolwiek innej stronie Serwisu, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych na cele określone w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Uzyskane w ten sposób dane mogą zostać dodane do listy mailingowej należącej do ASE, w przypadku gdy użytkownik podczas rejestracji wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Serwis sprawdzian-szostoklasisty.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone.


4. Niezapowiedziane Wiadomości:

ASE zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu sprawdzian-szostoklasisty.pl, publikacji, usług i produktów (np. zmiany w Serwisie, wewnętrzne promocje, oferty handlowe, powiadomienia systemowe), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów ASE.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania treści wysyłanych na pocztę e-mail przez ASE. W tym celu wystarczy, że kliknie w link rezygnacji, znajdujący się w stopce otrzymanego e-maila lub zgłosi to ASE poprzez kontakt na adres poczty elektronicznej [email protected]

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ASE.

5. Jawne Dane Osobowe:

Dane osobowe podane w Serwisie sprawdzian-szostoklasisty.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. ASE nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

6. Inne formularze:

Formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie sprawdzian-szostoklasisty.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i publikacji nieobsługiwanych przez Serwis sprawdzian-szostoklasisty.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

7. Logi serwera:

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Cookies (Ciasteczka):

Niektóre obszary Serwisu sprawdzian-szostoklasisty.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych.

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w serwisie. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi przejść do Polityki prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.(zobacz tutaj).

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego Serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto w Serwisie.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejd? do sekcji 'Pomoc' Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Wyszukiwarka

Pole wyszukiwania w tej witrynie internetowej ("Pole wyszukiwania") zostało opracowane przez firmę Google Inc ("Google"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z Pola Wyszukiwania, a korzystając z tego Pola Wyszukiwania, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności

9. Partnerzy:

Polityka Prywatności nie dotyczy Serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisach i publikacjach należących do ASE.


10. Wyłączenie Odpowiedzialności:

ASE oraz jego współpracownicy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. ASE nie odpowiada za czyny reklamodawców, którzy publikują w Serwisie sprawdzian-szostoklasisty.pl swoje reklamy. Oferty każdego reklamodawcy należy rozważać na własną odpowiedzialność.


11. Informacje uzupełniające, związane z wejściem unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO - 25 maja 2018):

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w Serwisie, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym Serwisie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ADO?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:
- wysyłamy Ci bezpłatny newsletter
- potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania
marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
- obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
- kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu Serwsiu, którym jest:
– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
– dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.
– zapewnienie obsługi usług płatniczych
– zapewnienie bezpieczeństwa
– prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
– organizowanie programów lojalnościowych
– prowadzenie analiz statystycznych
– windykacja należności

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adresu e-mail, imienia, nazwiska

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są proflowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Dotpay w celu dokonania transakcji. Nie udostępniamy Twoich danych innym frmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.