INFORMACJE O KONKURSACH


Łowcy Talentów Jersz to organizatorzy ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i Obozów Talentów sięgających korzeniami 1994 r.  Działalność Łowców polega na wspieraniu szkół w pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową. Celem działalności Łowców Talentów Jersz jest rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego i twórczego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz popularyzacja przedmiotów językowych, humanistycznych i matematycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Inicjatywa Łowimy Talenty jest formą wsparcia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień i talentów uczniów oraz kształtowania ich kompetencji osobistych. Celem programu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz  rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych i artystycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo. Cel jest osiągany dzięki realizacji konkursów edukacyjnych i twórczych oraz Wakacyjnych Obozów Talentów.

Program Łowimy Talenty  powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy od 2 do 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Jest dedykowany również  nauczycielom matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i przedmiotów twórczych jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności oraz podejmowania intelektualnych i twórczych wyzwań. Dla uczestników udział w programie jest okazją do zdobycia dodatkowych punktów w staraniach przyznanie stypendiów, zdobycia wartościowych nagród, rozwoju kompetencji osobistych oraz uzyskania wyższych ocen dzięki utrwaleniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Prognozowana liczba uczestników programu to 100 000 uczniów i 4 000 nauczycieli (na podstawie danych z lat ubiegłych).

Arkusze z konkursów Łowcy Talentów Jersz można rozwiązać na www.sprawdzian-szostoklasisty.pl

Więcej informacji o konkursach jest na stronie www.jersz.pl


Powrót na stronę główną

Copyright © 2012- www.sprawdzian-szostoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)